3 WINNAARS

De Vorstin, het poppodium van Hilversum, heeft zijn 5-jarig lustrum gevierd.
De decorgroep heeft daar een stevig aandeel in gehad.
Groot gedeelte van de ruimtes waren voor de gelegenheid aangekleed met decorstukken die allemaal staan opgeslagen in het decorPaleis.
Tijdens de voorbereidingen ontstond ook het idee om een fotoarchief op te zetten.
De meeste foto’s kwamen van mobieltjes.
Soms werden oude mobieltjes weer opgeladen om te kijken of er nog materiaal op stond.
Computers werden afgestruind naar verborgen bestandjes.
Het archief is zeker nog niet compleet maar beslaat wel alle jaren.
De foto’s hebben we in drie categorieën verdeeld en de mooiste foto’s daarvan in slideshows op schermen laten zien tijdens het lustrum.
Uit elke categorie is uiteindelijk door een jury één winnaar gekozen.

In de categorie kunstfoto’s is
DE LAVABOL
winnaar geworden.

WINNAAR KUNSTFOTO'S
De foto is gemaakt op 21-12-2012 tijdens SevenEleven XL

In de categorie bouwfoto’s is
PEINTURE DE MARGÔT
winnaar geworden.

WINNAAR 2
Een foto van Margot Schulz, die bezig is met het decoreren van de achterwand voor ‘Classic Roch Night’, één van de thema’s van Tijdmasjien. De foto is gemaakt in het’ decorPALEIS’ door Ronny Kluin.

In de categorie scènefoto’s is
ALLE SOORTEN GRIJS
winnaar geworden

KLASSEFEESTJE 4
TIJDMASJIEN met thema klassefeestje